رضا خشنود

رضا خشنود

کارشناسی ارشد حسابداری

۶۶۳ارتباط ۲مهارت
کرمان | کرمان
رئیس امور مالی
شرکت بنیاد بتن شرق بنیان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی طبس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی طبس
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۷۸
همکاران سیستم
موسسه آموزش و پژوهش همکاران سیستم
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
رئیس امور مالی
شرکت بنیاد بتن شرق بنیان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۵
رئیس امور مالی
مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
رئیس امور مالی
کلینیک محمودی کرمان
مهارت ها
| ۳۳۸نفر
مجید ناصریبهنام سلطانیبهمن طاعتیزهرا محمدیسیدیوسف میره بیگی
| ۳۲۶نفر
مجید ناصریبهنام سلطانیبهمن طاعتیمحسن جهانشاهیسیدیوسف میره بیگی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
ICDL
توضیحات