مسعود گودرزی

مسعود گودرزی

کاردانی هتلداری مدیریت

۱۵ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
تخته کار
کبابسرای دنج
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
تحصیلات
مدارک و گواهی‌نامه ها
word-exel-photoshop-tipe
۱۳۹۶
word-exel-photoshop-tipe
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
موسسه آموزشی تهران پویا
گواهینامه رانندگی
۱۳۹۴
گواهینامه رانندگی
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۲
پایان خدمت
حوزه نظام وظیفه
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
تخته کار
کبابسرای دنج
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
نماینده فروش
نتورک مارکتینگ
مهارت ها
| ۷نفر
شیما شیماسمیه رازانی
| ۷نفر
شیما شیماسمیه رازانی
| ۶نفر
سمیه رازانی
| ۶نفر
سمیه رازانی
| ۵نفر
سمیه رازانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات