عسگر جوادزاده نیازقلی

عسگر جوادزاده نیازقلی

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

۲ارتباط ۳مهارت
اردبیل | پارس آباد
آرایشگری
ارایشگاه
کارشناسی دانشگاه ارومیه
تحصیلات
دانشگاه ارومیه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
دان 1 دفاع شخصی
فدراسیون جودو و کواش جمهوری اسلامی ایران
9700164
دیپلم ارایشگری
دیپلم ارایشگری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
آرایشگری
ارایشگاه
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات