خدابخش معظمی

خدابخش معظمی

مهندسی صنایع

۰ارتباط ۷مهارت
کردستان | قروه
دستیار کنترل کیفیت
لیکا بلوک
کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی صنایع
مدارک و گواهی‌نامه ها
pmbok
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
pmbok
سازمان جهاد دانشگاهی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
دستیار کنترل کیفیت
لیکا بلوک
اندازه گیری اندازه بلوک وزن و مواد
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
تحلیل ماتریس swot شرکت لبن دوش غرب
پروژه پایانی دوره کارشناسی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات