امین صادقی نیا

امین صادقی نیا

کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی

۱۶ارتباط ۲مهارت
اصفهان | اصفهان
مسئول آزمایشگاه میکروب شناسی
آب و فاضلاب روستایی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مسئول آزمایشگاه میکروب شناسی
آب و فاضلاب روستایی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
پرسنل آزمایشگاه
آزمایشگاه بیمارستان الزهرا
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۵
کمپیلوباکترژژونی چگونه باعث آلودگی غذایی میشود
مقاله پایان نامه
کمپیلوباکترژژونی
مهارت ها
| ۹نفر
مرجان مصباحمحمد حسن پورآرزو افتخاری
| ۷نفر
مرجان مصباحمحمد حسن پور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
Gene cloning
مسئول آزمایشگاه میکروب شناسی در آب و فاضلاب روستایی
pcr
مسئول آزمایشگاه میکروب شناسی در آب و فاضلاب روستایی
توضیحات
الان به خاطره بسیاری از مشکلات شاهین شهر ساکنم و نیاز دارم به یکی که پشتم باشه برای زندگیم و منم بتونم نیرو بگیرم و پشتش باشم تا زندگیمون پر انرژی بشه