آرزو افتخاری

آرزو افتخاری

کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو

۴۵ارتباط ۱۷مهارت
اصفهان | اصفهان
همکار پژوهشی
شرکت صنایع الکترواپتیک اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد فیزیک
کارشناس ارشد علوم و فناوری نانو-گرایش نانوفیزیک
دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی فیزیک
پروژه کارشناسی در زمینه اصول و کاربردهای لیزر
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
دبیرستان سیمین
مدارک و گواهی‌نامه ها
دوره مقدماتی نرم افزار متلب
دوره مقدماتی نرم افزار متلب
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ICDL
دانشگاه اصفهان
آنالیز مواد با اشعه ایکس
دانشگاه اصفهان
جستجوی پتنت
دانشگاه اصفهان
توانمند سازی نیروهای انسانی فناوری نانو
ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
همکار پژوهشی
شرکت صنایع الکترواپتیک اصفهان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
نماینده بیمه
بیمه کوثر
پروژه‌ها
مطالعه در زمینه احیای مبدل کاتالیستی خودرو و کاربرد نانومواد در کاتالیستها
مطالعه زینتر پذیری نانوذرات هسته-پوسته آلومینا-آلومینای آمورف
درجه کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اصفهان
مطالعه اصول و روشهای مدرن پولیش سطوح منحنی,freeform&dome
درجه کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اصفهان
اصول و کاربردهای لیزر
درجه کارشناسی فیزیک از دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
سنتز نانوذرات هسته-پوسته آلومینا-آلومینای آمورف
درجه کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اصفهان
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اسپانیایی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
نرم افزار X'Pert
درجه کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اصفهان
آنالیز مواد با پرتو ایکس
درجه کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اصفهان
برخورد فیزیکی نور با ماده
درجه کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اصفهان
توضیحات
دارای پایاننامه صنعتی مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری