محمد مهدی عباسی

محمد مهدی عباسی

کاردانی حسابداری

۰ارتباط ۵مهارت
گیلان | پره سر
دستیار مدیر امور مالی
شهرداری پره سر
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
کاردانی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
دستیار مدیر امور مالی
شهرداری پره سر
دستیار و کمکی مسئول مالی و ذیحساب شهرداری پره سر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
سرپرست کارگاه
نتن
مسئول مستقیم و سرپرستی کارگاه شرکت نتن در پروژه سیکل ترکیبی ۱۰۰۰مگاواتی نیروگاه پره سر تا پایان کار و تحویل دائم به شرکت مپنا توسعه ۲
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
جانشین سرپرست کارگاه
نتن
جانشین سرپرست کارگاه با حفظ سمت قبلی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مسئول مالی و اداری
نتن
مسئول مالی و اداری شرکت نتن در نیروگاه ۱۰۰۰مگاواتی و همچنین مسئول opi و کنترل انبار متریال
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
کمک انباردار پروژه نیروگاهی برق
نتن
کمک انباردار شرکت در پروژه نیروگاه پره سر
۱۳۸۵ - ۱۳۸۵
معاون مالی و سرپرست اداری
برزین
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
در خصوص کار در شهرداری قابل ذکر می باشد در حال حاظر در قسمت مدیریت پسماند (طرح تفکیک زباله از مبداء)فعالیت مستقیم دارم که این مهم بدلیل مشکلات اداری پیش آمده در خصوص جذب نیروی انسانی در واحد اداری بدون آزمون موجب گردیده و بصورت مستقیم از برج ۳سال ۹۵ در این ضمینه و غیر مستقیم در زمینه مالی فعالیت می نمایم .