دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

Islamic Azad University of Chaloos

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
چالوس
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی چالوس در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی چالوس در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از مازندران، 28 درصد از تهران، 10 درصد از گیلان، 7 درصد از البرز، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
کمتر از ۵۰ نفر
۴۳%
۴۳%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی چالوس در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۸%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۷%
۵۷ %