صادق رحمانی

صادق رحمانی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۱۰۹ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | نیشابور
مدیر فروش
بازاریابی
کارشناسی دانشگاه پیام نور نیشابور
تحصیلات
دانشگاه پیام نور نیشابور
۱۳۸۵ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مدیر فروش
بازاریابی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
تدریس در دانشگاه
تدریس در اموزشگاه کامپیوتر
تدریس بازاریابی
کلاسهای انگیزشی و اموزشی
10 سال سابقه فعالیت در بازار کامپیوتر لپ تاپ و سخت افزار
مدیریت برنامه نویسی
طراحی سایت و نرم افزار