عرفان رحیمی

عرفان رحیمی

کارشناسی مهندسی معدن

۶۱۰ارتباط ۳۹مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تحصیلات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۸ - ۱۴۰۱
کارشناسی ارشد ژئومکانیک نفت
مجتمع آموزش عالی زرند
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی معدن
دانشگاه فنی و حرفه ای
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی معدن
-
دیپلم مهندسی معدن
مدرسه نمونه شهید رضایی
پروژه‌ها
۱۳۹۵
مدل سازی عددی آزمون برزیلی با نرم افزار FLAC2D
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
۱۳۹۳
بررسی تحلیلی وپایین آوردن تلفات انسانی در معادن زغالسنگ از عملیات اکتشاف تا فرآوری
پروژه‌ها
بررسی استفاده از آنالیز تصویری برای پیش‌بینی برجای توزیع دانه‌بندی مواد در کارخانه ی شن و ماسه بانرم فزار clemex
بررسی فنی واقتصادی معدن مرمریت ویهج 6 با استفاده ازنرم افزارcomfar
تحلیل عدم قطعیت در گسیختگی قاشقی دیواره غربی گلگهر با استفاده از نرم افزار Slide
تخمین بهینه حفاری ویژه به ازای هر پروسه آتشباری در معدن گلگهر با استفاه از نرم افزار انفیس زیر بخش متلب
طراحی حفاری و آتشباری معدن کائولن زنوز با استفاده از نرم افزار Delpat
بررسی فرآیند معدنکاری در معدن مس سونگون
بررسی نحوه کارکرد کارخانه تغلیظ معدن مس سونگون
نحوه تراش و بررسی میزان درآمد الماس به عنوان گران بها ترین گوهر جهان
بررسی وتقسیم بندی مینرالوژی وکانی سازی زون های مختلف کانسار مس سونگون
تحلیل پایداری تونل مترو خط 2 مشهد با نرم افزار FLAC
بررسی نحوه فرآوری و مدار فلوتاسیون فسفات ها
نحوه جداسازی کانی استیبنیت در مدار فلوتاسیون به عنوان اصلی ترین کانی آنتیموان
بررسی روش های فرآوری برات ها بخش جداسازی (فلوتاسیون)
مهارت ها
| ۲۲۹نفر
بهنام سلطانیعلیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفری
| ۲۲۰نفر
بهنام سلطانیعلیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفری
| ۲۱۸نفر
بهنام سلطانیعلیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیسعید علیزاده
| ۲۱۸نفر
بهنام سلطانیعلیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفری
| ۲۰۹نفر
بهنام سلطانیعلیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفری
| ۲۰۶نفر
بهنام سلطانیعلیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفری
| ۲۰۳نفر
بهنام سلطانیعلیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفری
| ۱۹۶نفر
بهنام سلطانیعلیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفری
بهنام سلطانیعلیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفری
| ۵۷نفر
بهنام سلطانیاحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۵۶نفر
بهنام سلطانیاحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۵۶نفر
بهنام سلطانیهومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltan
| ۵۲نفر
بهنام سلطانیاحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۵۲نفر
بهنام سلطانیاحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۵۲نفر
بهنام سلطانیاحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۵۱نفر
بهنام سلطانیاحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۵۱نفر
بهنام سلطانیهومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltan
| ۵۱نفر
بهنام سلطانیاحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۵۱نفر
بهنام سلطانیاحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۵۱نفر
بهنام سلطانیهومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltan
| ۵۱نفر
بهنام سلطانیهومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltan
| ۵۰نفر
بهنام سلطانیهومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltan
| ۴۹نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۴۸نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanاکبر افتخاری
| ۴۸نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزیاکبر افتخاری
| ۴۸نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزیاکبر افتخاری
| ۴۸نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanاکبر افتخاری
| ۴۸نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۴۸نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanاکبر افتخاری
| ۴۷نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanاکبر افتخاری
| ۴۶نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanاکبر افتخاریمریم حجازی مطلق
| ۴۶نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanاکبر افتخاریمریم حجازی مطلق
| ۴۶نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanاکبر افتخاری
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
آموزش کاربردی با نرم افزار Delpat , comfar , Desigen expert
آموزش کاربردی نرم افزار های surfer , mapsurce , arcgis , rockworks , clemex , goldsize ,
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار surpac
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار Geme come
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار Data mine
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار abaqus
آموزش کاربردی نرم افزار ansys
آموزش کاربردی نرم افزار flac2d
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار flac3d
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار Rocsuport
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار 3dec
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار plaxis
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار PFC
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزارunwedge
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار UDEC
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار Rocplane
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار Slide
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار Phase2
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار DIPS
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار swedge
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
توضیحات
رتبه 1 یازدهمین مسابقات علمی کشور در رشته معدن
رتبه 1 در کنکور کاردانی رشته مهندسی معدن
رتبه 1 در کنکور کاردانی به کارشناسی رشته مهندسی معدن