عرفان رحیمی

عرفان رحیمی

کارشناسی مهندسی معدن

۶۰۲ارتباط ۳۹مهارت
کردستان | قروه
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تحصیلات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی ارشد ژئومکانیک نفت
مجتمع آموزش عالی زرند
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی معدن
دانشگاه فنی و حرفه ای
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی معدن
-
دیپلم مهندسی معدن
مدرسه نمونه شهید رضایی
پروژه‌ها
۱۳۹۵
مدل سازی عددی آزمون برزیلی با نرم افزار FLAC2D
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
۱۳۹۳
بررسی تحلیلی وپایین آوردن تلفات انسانی در معادن زغالسنگ از عملیات اکتشاف تا فرآوری
پروژه‌ها
بررسی استفاده از آنالیز تصویری برای پیش‌بینی برجای توزیع دانه‌بندی مواد در کارخانه ی شن و ماسه بانرم فزار clemex
بررسی فنی واقتصادی معدن مرمریت ویهج 6 با استفاده ازنرم افزارcomfar
تحلیل عدم قطعیت در گسیختگی قاشقی دیواره غربی گلگهر با استفاده از نرم افزار Slide
تخمین بهینه حفاری ویژه به ازای هر پروسه آتشباری در معدن گلگهر با استفاه از نرم افزار انفیس زیر بخش متلب
طراحی حفاری و آتشباری معدن کائولن زنوز با استفاده از نرم افزار Delpat
بررسی فرآیند معدنکاری در معدن مس سونگون
بررسی نحوه کارکرد کارخانه تغلیظ معدن مس سونگون
نحوه تراش و بررسی میزان درآمد الماس به عنوان گران بها ترین گوهر جهان
بررسی وتقسیم بندی مینرالوژی وکانی سازی زون های مختلف کانسار مس سونگون
تحلیل پایداری تونل مترو خط 2 مشهد با نرم افزار FLAC
بررسی نحوه فرآوری و مدار فلوتاسیون فسفات ها
نحوه جداسازی کانی استیبنیت در مدار فلوتاسیون به عنوان اصلی ترین کانی آنتیموان
بررسی روش های فرآوری برات ها بخش جداسازی (فلوتاسیون)
مهارت ها
| ۲۲۸نفر
علیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفریمحمدجواد فرض
| ۲۱۹نفر
علیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفریمحمدجواد فرض
| ۲۱۷نفر
علیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیسعید علیزادهحامد جعفری
| ۲۱۷نفر
علیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفریمحمدجواد فرض
| ۲۰۸نفر
علیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفریمحمدجواد فرض
| ۲۰۵نفر
علیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفریمحمدجواد فرض
| ۲۰۲نفر
علیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفریمحمدجواد فرض
| ۱۹۵نفر
علیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفریمحمدجواد فرض
علیرضا مهدیزادهحجت جهانیمهدی جلالیحامد جعفریمحمدجواد فرض
| ۵۶نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزیجعفر پایداری نسب
| ۵۵نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزیجعفر پایداری نسب
| ۵۵نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۵۱نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزیجعفر پایداری نسب
| ۵۱نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزیجعفر پایداری نسب
| ۵۱نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزیجعفر پایداری نسب
| ۵۰نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزیجعفر پایداری نسب
| ۵۰نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۵۰نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزیجعفر پایداری نسب
| ۵۰نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزیجعفر پایداری نسب
| ۵۰نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۵۰نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۴۹نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۴۹نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۴۸نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanجعفر پایداری نسب
| ۴۸نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزیجعفر پایداری نسب
| ۴۸نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزیجعفر پایداری نسب
| ۴۸نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanجعفر پایداری نسب
| ۴۸نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanعلی اصغر عزیزی
| ۴۸نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanجعفر پایداری نسب
| ۴۷نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanجعفر پایداری نسب
| ۴۶نفر
احمد قالیبافانعلی نامداررضا غفاریAtefeh piltanجعفر پایداری نسب
| ۴۶نفر
احمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanجعفر پایداری نسباکبر افتخاری
| ۴۶نفر
هومن ناصری فراحمد قالیبافانرضا غفاریAtefeh piltanجعفر پایداری نسب
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
آموزش کاربردی با نرم افزار Delpat , comfar , Desigen expert
آموزش کاربردی نرم افزار های surfer , mapsurce , arcgis , rockworks , clemex , goldsize ,
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار surpac
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار Geme come
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار Data mine
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار abaqus
آموزش کاربردی نرم افزار ansys
آموزش کاربردی نرم افزار flac2d
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار flac3d
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار Rocsuport
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار 3dec
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار plaxis
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار PFC
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزارunwedge
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار UDEC
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار Rocplane
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار Slide
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار Phase2
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار DIPS
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
آموزش کاربردی نرم افزار swedge
درجه کارشناسی مهندسی معدن از مجتمع آموزش عالی زرند
توضیحات
رتبه 1 یازدهمین مسابقات علمی کشور در رشته معدن
رتبه 1 در کنکور کاردانی رشته مهندسی معدن
رتبه 1 در کنکور کاردانی به کارشناسی رشته مهندسی معدن