علی نصیری

علی نصیری

کارشناسی ارشد مدیریت

۱۱ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
مدیر پشتیبانی
آکاژور
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
تحصیلات
دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مدیریت
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
مدیر پشتیبانی
آکاژور
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات