ایمان مهنی

ایمان مهنی

برنامه نویس

۰ارتباط ۵مهارت
هرمزگان | بندرعباس
برنامه نویس
ارتش
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی پارسیان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی پارسیان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
استاد یار دروس برنامه نویسی مسئول کارگاه برنامه نویسی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
برنامه نویس
ارتش
اتوماسیون اداری معارف جنگ هوانیروز و نرم افزار کنترل سالن همایش
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
برنامه نویس
دانشگاه ازاد
استادیار و مسئول کارگاه کامپیوتر
پروژه‌ها
۱۳۸۹ - ۱۳۸۹
کتابخانه
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات