محمد فتحیان

محمد فتحیان

تکنسین تاسیسات و بازرس جوش

۱۴ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
پیمانکار تاسیسات
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کاردانی دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کاردانی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک جوشکاربین المللی
شرکت فنی مهندسی ناظر کاران
مدرک مهارت فنی و حرفه ای
مدرک مهارت فنی و حرفه ای
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
پیمانکار تاسیسات
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
احداث بهره برداری راه اندازی سیستم موتورخانه مرکزی و هواساز و چیلرساختمان معاونت غذا و دارو استان آذربایجان شرقی
۱۳۹۶ اکنون
پیمانکار خصوصی
شرکت شیرین شهد تبریز
اجرای سیستم تاسیسات و انتقال خطوط بخار بویلر 5ton به داخل خط تولید
۱۳۹۶ اکنون
اجرای تاسیسات مکانیکی تکنیکال روم
بیمارستان رازی مرند
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مهندس جوش
پالایش گستر آبنوس
پروژه‌ها
۱۳۹۶
بیمارستان رازی مرند
اجرای تاسیسات مکانیکی تکنیکال روم در بیمارستان رازی مرند
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
عملیات پایپینگ شرکت پاد الوان اشتهاردکرج
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات