محمدرضا آذرنیایی

محمدرضا آذرنیایی

مدرس دانشگاه و مدیر عامل شرکت رانش هیدرولیک سهند

۱۶ارتباط ۲مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
مدیر عامل
رانش هیدرولیک سهند
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۷۹ - ۱۳۸۱
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
دانشگاه تبریز
۱۳۷۵ - ۱۳۷۹
کارشناسی مهندسی مکانیک
تجارب کاری
۱۳۸۴ اکنون
مدیر عامل
رانش هیدرولیک سهند
۱۳۷۹ - ۱۳۸۴
مدیر فنی مهندسی
شرکت لیفت تراک سازی سهند
پروژه‌ها
۱۳۸۴
مدیر عامل در رانش هیدرولیک سهند

محمدرضا آذرنیایی سایر پرسنل شرکت
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات