بهاره افراشی

بهاره افراشی

کارشناسی ارشد ریاضی محض

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
معلم ریاضیات
مدرسه رسا
کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد ریاضی محض
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی ریاضی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
ضمن خدمت تمام پایه های ابتدایی
مهدوی
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
معلم ریاضیات
مدرسه رسا
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
معلم ریاضیات
مدرسه مهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
معلم ریاضیات
سروش نوین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۸
معلم ریاضی در تمام پایه ها
تدریس خصوصی ریاضی
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
ساختار موضعی نگاشت خمینه هموار

بهاره افراشی بهاره افراشی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره های مهدوی
معلم ریاضیات در مدرسه مهر
توضیحات
خلاق ، با انگیزه ، با پشتکار ، توانایی بالا در ارطباط گیری با دانش اموران و بیان رسا