حمیدرضا اسفنجانی

حمیدرضا اسفنجانی

کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات

۲ارتباط ۱۰مهارت
تهران | ورامین
طراح گرافیست و مسئول آرت وورک پکیجینگ
شرکت مارگارین (سهامی عام)
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
۱۳۸۳ - ۱۳۹۰
کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
طراح گرافیست و مسئول آرت وورک پکیجینگ
شرکت مارگارین (سهامی عام)
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
مسئول روابط عمومی ، تبلیغات، طراحی و CRM
صنایع شیر تهران (لبنیات و بستنی وارنا)
۱۳۸۰ - ۱۳۸۹
مسئول
دفتر تبلیغات ، کامپیوتر و طراحی گرافیک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
سوابق شامل موارد زیر می باشد:
سخت افزار ، نرم افزار ، تمامی امور طراحی، طراحی صنعتی، سی آر ام ، روابط عمومی ، تبلیغات ، نویسندگی