سعید حاجی نسب

سعید حاجی نسب

کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع

۱ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
مهندس فروش
دایاطب
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میانه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
CCNA
کهکشان نور
۱۳۹۰
ICDL
طبرستان
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مهندس فروش
دایاطب
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
Site survey
Egogo
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
بازرس کنترل کیفیت
ساخت و طراحی تابلوبرق فشارضعیف و فشارمتوسط
پروژه‌ها
عضو تیم طراحی و ساخت تابلو های توزیع مترو اصفهان
بازرس کنترل کیفیت در ساخت و طراحی تابلوبرق فشارضعیف و فشارمتوسط
عضو تیم تولید تابلوهای انتقال فاز۱۹و۲۱پارس جنوبی.
بازرس کنترل کیفیت در ساخت و طراحی تابلوبرق فشارضعیف و فشارمتوسط
مهارت ها
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
آشنایی با مبانی انتقال سیگنال های مخابراتی
Site survey در Egogo
توضیحات