محمد فرهادی

محمد فرهادی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

۳ارتباط ۶مهارت
البرز | کرج
IT کارشناس
شبکه اینترنت پردیس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مدارک و گواهی‌نامه ها
CCNA
نوران
MTCNA
نوران
MCITP
MCITP
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
IT کارشناس
شبکه اینترنت پردیس
مهارت ها
| ۲نفر
میلاد علی قارداشینصیر رضایی نژاد
| ۲نفر
میلاد علی قارداشینصیر رضایی نژاد
| ۲نفر
میلاد علی قارداشینصیر رضایی نژاد
| ۲نفر
میلاد علی قارداشینصیر رضایی نژاد
| ۲نفر
میلاد علی قارداشینصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
کارشناس نرم افزار و شبکه ( طراحی - راه اندازی - پشتیبانی )
تجربه مراجعه حضوری به شرکت ها و سازمان های استان البرز و استان تهران جهت بررسی شبکه داخلی و رفع مشکلات موجود.همچنین
ارائه مشاوره جهت بهبود عملکرد شبکه داخلی و استفاده بهینه از پهنای باند اینترنت طراحی و راه اندازی شبکه دانشگاه پیام نور کرج (
مدیریت پهنای باند ) طراحی،راه اندازی و پشتیبانی ارتباطات داخلی مراکز دانشگاه پیام نور در استان البرز طراحی ، راه اندازی و نگه داری
شبکه و اکانتینگ میکروتیک اداره میراث فرهنگی شهرستان کرج.