میلاد علی قارداشی

میلاد علی قارداشی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT

۹ارتباط ۸مهارت
البرز | ماهدشت
IT مدیر بخش
سبز گلشن تیراژه
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT
دانشگاه پیام نور واحد اشتهارد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
mtcna
mikrotik
۱۳۹۴
mcitp-microsoft
آموزشگاه اورست
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
IT مدیر بخش
سبز گلشن تیراژه
۱۳۹۳ اکنون
مهندس پشتیبانی شبکه
صنایع آرایشی و بهداشتی سبزگلسار
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
پشتیبان شبکه
کوروش ----روغن اویلا
پروژه‌ها
۱۳۹۵
نصب و راه اندازی شبکه ساختمان اداری و تولیدی شرکت سبز گلشن تیراژه
IT مدیر بخش در سبز گلشن تیراژه
۱۳۹۳
پشتیبانی شبکه شرکت سبزگلسار(آتوسا)
مهندس پشتیبانی شبکه در صنایع آرایشی و بهداشتی سبزگلسار
پروژه‌ها
مسیریابی و sdnrouting
مهارت ها
| ۲نفر
آبتین جعفریحمید رضا اسکندرزاده میانجی
| ۲نفر
آبتین جعفریحمید رضا اسکندرزاده میانجی
| ۲نفر
آبتین جعفریحمید رضا اسکندرزاده میانجی
| ۲نفر
آبتین جعفریحمید رضا اسکندرزاده میانجی
آبتین جعفریحمید رضا اسکندرزاده میانجی
| ۲نفر
آبتین جعفریحمید رضا اسکندرزاده میانجی
| ۲نفر
آبتین جعفریحمید رضا اسکندرزاده میانجی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
mcitp
پشتیبان شبکه در کوروش ----روغن اویلا
mtcna
مهندس پشتیبانی شبکه در صنایع آرایشی و بهداشتی سبزگلسار
توضیحات