میلاد علی قارداشی

میلاد علی قارداشی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT

۹ارتباط ۸مهارت
البرز | ماهدشت
مدیر بخشIT
سبز گلشن تیراژه
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT
دانشگاه آزاد واحد قزوین
دانشگاه پیام نور واحد اشتهارد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
mtcna
mikrotik
۱۳۹۴
mcitp-microsoft
آموزشگاه اورست
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
مدیر بخشIT
سبز گلشن تیراژه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۸
مهندس پشتیبانی شبکه
صنایع آرایشی و بهداشتی سبزگلسار
تسویه به دلیل رفتن به خدمت سربازی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
پشتیبان شبکه
کوروش ----روغن اویلا
پروژه‌ها
۱۳۹۵
نصب و راه اندازی شبکه ساختمان اداری و تولیدی شرکت سبز گلشن تیراژه
مدیر بخشIT در سبز گلشن تیراژه
۱۳۹۳
پشتیبانی شبکه شرکت سبزگلسار(آتوسا)
مهندس پشتیبانی شبکه در صنایع آرایشی و بهداشتی سبزگلسار
پروژه‌ها
مسیریابی و sdnrouting
مهارت ها
| ۲نفر
آبتین جعفریحمید رضا اسکندرزاده میانجی
| ۲نفر
آبتین جعفریحمید رضا اسکندرزاده میانجی
| ۲نفر
آبتین جعفریحمید رضا اسکندرزاده میانجی
| ۲نفر
آبتین جعفریحمید رضا اسکندرزاده میانجی
آبتین جعفریحمید رضا اسکندرزاده میانجی
| ۲نفر
آبتین جعفریحمید رضا اسکندرزاده میانجی
| ۲نفر
آبتین جعفریحمید رضا اسکندرزاده میانجی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
mcitp
پشتیبان شبکه در کوروش ----روغن اویلا
mtcna
مهندس پشتیبانی شبکه در صنایع آرایشی و بهداشتی سبزگلسار
توضیحات