محمد معدنی پور

محمد معدنی پور

بازرس ایمنی و بهداشت

۰ارتباط ۵مهارت
البرز | هشتگرد
بازرس ایمنی و بهداشت
سیمان آبیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
مجوز کاری(Permit)
ره آوران آفاق صنعت
ایمنی داربستها و کار در ارتفاع
مرکز تحقیق و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
مرکز تعلیمات و تحقیقات حفاظت و بهداشت کار
عوامل زیان آور محیط کار
سیمان
ایمنی انبارها و انبارداری
سیمان
امدادگر اورژانس
امدادگر اورژانس
جهاد دانشگاهی
مدت 120ساعت
آموزش عمومی کمک‌های اولیه و فوریتهای پزشکی
انجمن پرستاران ایران
70ساعت
آموزش تئوری پرستاری(کمک بهیاری)
انجمن پرستاران ایران
150ساعت
آموزش عملی پرستاری(کمک بهیاری)
بیمارستان قائم کرج
150ساعت
شناخت بیماریها و عوارض دارویی
مرکز انجمن پرستاران ایران
30ساعت
مکانیک درجه دو خودروهای سواری
کارو دانش شهید چمران هشتگرد
900ساعت
مکانیک درجه یک خودروهای سواری
مرکز فنی حرفه ای استان البرز
800ساعته
سوخت رسانی خودروهای انژکتوری
مرکز فنی حرفه ای استان البرز
45ساعته
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
بازرس ایمنی و بهداشت
سیمان آبیک
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
_سوابق کاری مرتبط با رشته تحصیلی:
امدادگر،بازدید و شارژ کپسولهای اطفاء حریق، سرشیفت و بازرس ایمنی و بهداشت آتش‌ نشان، راننده آمبولانس، راننده آتش نشان سیمان آبیک.
فعالیت‌های امدادگری در امداد جاده ای.
سوابق کاری غیر مرتبط:
فعالیت‌های تعمیراتی شرکت سیمان تهران.
فعالیت‌های تعمیراتی سیمان آبیک.
مونتاژکار قفل خودرو در شرکت فراکسیون.
فعالیت تحت عنوان جوشکار، برشکاری در شرکت شوئینگ بوکر.
فعالیت تحت عنوان جوشکار و برشکاری در شرکت نوین بونکر.
_آشنایی در زمینه بازدید و شارژ کپسولهای آتش نشانی.
_برنامه ریزی و برگزاری مانورهای ایمنی و آتش نشانی.
_آشنایی و انجام نظام آراستگی محیط کار(5s).
_شرکت در بازدیدهای دانشگاهی.