محمد احمدی

محمد احمدی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۵ارتباط ۱۳مهارت
کرمان | رفسنجان
کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
تحصیلات
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
عکاسی دیجیتال
انجمن سینمای جوان
۱۳۹۳
ایمنی و بهداشت کار
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات