میثم نظری

میثم نظری

رئیس حسابداری و خزانه داری و جمع داری

۲ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
شرکتهای گروه
بانک انصار
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خمین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خمین
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
دانشگاه پیام نور مرکز اراک
۱۳۸۲ - ۱۳۸۷
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
شرکتهای گروه
بانک انصار
زبان ها
ارمنی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
روسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات