سحر باقری

سحر باقری

کارشناسی ارشد کشاورزی

۷ارتباط ۳مهارت
همدان | همدان
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد کشاورزی
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات