سیده سمیرا شفیعی ماسوله

سیده سمیرا شفیعی ماسوله

دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

۸۹ارتباط ۳مهارت
گیلان | بندرانزلی
مترجم
تاپ ترجمه
دکترا دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۶ اکنون
دکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری
دانشگاه گیلان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
دانشگاه تبریز
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی فضای سبز
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مترجم
تاپ ترجمه
ترجمه تخصصی متون، گروه تاپ ترجمه
تماس با ما:
@Info_TopTaRjOmEh
@Dr_Somaye_Shafiee
09032015873
روبات تعرفه ها و فروشگاه؛
درگاه پرداخت:
مدیر گروه: دکتر شفیعی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات