عبدالغفور اسمیرعلی

عبدالغفور اسمیرعلی

کارشناسی حسابداری صنعتی - قیمت تمام شده - کارشناس امور مالیاتی

۴ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
حسابدار ارشد مالیاتی
شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی هانی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۸۲ - ۱۳۸۸
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
گواهی مالیات بر ارزش افزوده
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
همایش یک روزه در دانشگاه امیر کبیر
اصلاحات قانون مالیات
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
همایش یک روزه
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
حسابدار ارشد مالیاتی
شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی هانی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات