رامین ادهمی

رامین ادهمی

کارشناسی مکانیک

۳ارتباط ۶مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی دانشگاه بناب
تحصیلات
دانشگاه بناب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
تجربه کوتاه تدریس آباکوس مقدماتی(عمران و مکانیک) و آباکوس پیشرفته برای مهندسی مکانیک؛تدریس مقدماتی طراحی مکانیکی با کتیا و آموش 3محیط کاربری