امین روحی

امین روحی

حسابدار ارشد

۱ارتباط ۹مهارت
البرز | کرج
حسابدار ارشد
شرکت تولید و پخش آندره
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار ارشد
شرکت تولید و پخش آندره
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
حسابدار ارشد
شرکت تولید و پخش کاله
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
حسابدار
موسسه خدمات مالی ره پویان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
حسابدار
شرکت طلا سازی سان سیتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
زبان انگلیسی
ICDL
درجه کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
توضیحات
توانایی کار با نرم افزارهای مالی همکاران سیستم-رایورز-آسه-توتال سیستم-همیار سیستم-هلو-امین-ته حساب-پارسیان و ....
دارای درک مطلب و پشت کار و پیگیری امور بالا .
با تشکر