حسین محمدی زاد

حسین محمدی زاد

تعمیرکار ماشین آلات صنعتی و تراشکار

۰ارتباط ۴مهارت
قزوین | آبیک
سرپرست تعمیرات و تراشکاری
صنایع چاپ و بسته بندی پلاستیک محب قزوین
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم تجربی
مدارک و گواهی‌نامه ها
جوشکاری co2
آستو
آتش نشانی
آتش نشانی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تراشکاری درجه۲
تراشکاری درجه۲
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
سرپرست تعمیرات و تراشکاری
صنایع چاپ و بسته بندی پلاستیک محب قزوین
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
جوشکارco2
آستو
دارای مدرک بین المللی جوشکاری کفی و سربالا
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
اپراتور کنترل ارشد
سیمین فر
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
همکاری در راه اندازی شرکت پتروشیمی روپاک کیمیا
سرپرست تعمیرات و تراشکاری در صنایع چاپ و بسته بندی پلاستیک محب قزوین
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تعمیر انواع پمپهای صنعتی
سرپرست تعمیرات و تراشکاری در صنایع چاپ و بسته بندی پلاستیک محب قزوین
دوره آشنایی با نرم افزار همکاران سیستم
سرپرست تعمیرات و تراشکاری در صنایع چاپ و بسته بندی پلاستیک محب قزوین
شناخت و انتخاب انواع بلبرینگها
سرپرست تعمیرات و تراشکاری در صنایع چاپ و بسته بندی پلاستیک محب قزوین
پاکویوکه و خطاناپذیر سازی سیستمها
سرپرست تعمیرات و تراشکاری در صنایع چاپ و بسته بندی پلاستیک محب قزوین
آشنایی و تعمیر انواع گیربکسهای صنعتی
سرپرست تعمیرات و تراشکاری در صنایع چاپ و بسته بندی پلاستیک محب قزوین
شناخت انواع روانگردها
سرپرست تعمیرات و تراشکاری در صنایع چاپ و بسته بندی پلاستیک محب قزوین
توضیحات