ابراهیم رستمی فام

ابراهیم رستمی فام

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان شرقی | مراغه
مدیر شعبه
بیمه کارآفرین
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
دوره تخصصی بازاریابی و نهایی کردن فروش بیمه عمر
گروه جهان اندیشان
۱۳۸۹
بازاریابی و فروش خدمات بیمه در شرایط رقابتی و بحران
شرکت پویا تدبیر
406/707/س/2534
۱۳۸۷
Service Marketing
PERSUASION
مهارت های کسب و کار
مرکز آموزش بازرگانی مراغه
INSURANCE MARKETING
MARKITECTS
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدیر شعبه
بیمه کارآفرین
۱۳۸۵ - ۱۳۹۱
نماینده بیمه
شرکت بیمه کارآفرین
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات