رضا گلی تجنکی

رضا گلی تجنکی

کارشناسی ارشد حسابداری

۱۸ارتباط ۶مهارت
مازندران | بابل
حسابدار مالی
شرکت پارس کاغذ آمل
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد حسابداری
دانشگاه شمال
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
حسابدار مالی
شرکت پارس کاغذ آمل
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارشناس
شرکت حسابداری پارسه حساب ایرانیان
خدمات مالی به همراه نصب نرم افزار های مالی و ارزش افزوده
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کمک حسابدار
صنایع چوب عرشیا
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
محاسب تراز
درجه کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
توضیحات