هدی احراری

هدی احراری

کارشناس بهداشت حرفه ای

۱ارتباط ۱۱مهارت
فارس | شیراز
مسئول آموزش
کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت و کمیته های حفاظت فنی استان فارس
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
E۹۷۱۴۴۲۵
۱۳۹۷
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
E۹۷۱۴۳۱۴
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مسئول آموزش
کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت و کمیته های حفاظت فنی استان فارس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناس بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
دانشجو کارآموز
شرکت تولیدی لاستیک دنا
پروژه‌ها
۱۳۹۴
طرح برگزیده فرآیند آموزشی برتر در هشتمین جشنواره آموزشی درون دانشگاهی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با عنوان (طراحی و اجرای برنامه کارآموزی در صنعت ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و تهیه بسته جامع آموزشی علمی کارورزی سال94 )
کارشناس بهداشت حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بررسی مواجهه کارگران شاغل در واحدهای تهیه و طبخ غذا با آلاینده های منتخب از مسیر استنشاقی و ارزیابی اختلالات تنفسی مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کارشناس بهداشت حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
آموزش ایمنی عمومی (ویژه مسئولین ایمنی /)
مسئول آموزش در کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت و کمیته های حفاظت فنی استان فارس
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
مسئول آموزش در کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت و کمیته های حفاظت فنی استان فارس
توضیحات
کسب مقام دوم رشته والیبال دو نفره در دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور(اسفند 95)
کسب مقام دوم رشته تیراندازی در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور (شهریور 94 )
کسب مقام سوم رشته تنیس روی میز در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی کشور ( شهریور 96)
کسب مقام اول کاروان ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دوازدهمین المپیاد ورزشی ( 94شهریور )
کسب مقام اول کاروان ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دوازدهمین المپیاد ورزشی (شهریور 96)
داوری درجه 3 والیبال