فرشاد حیدری

فرشاد حیدری

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۱ارتباط ۶مهارت
لرستان | بروجرد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق قدرت
زبان ها
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات