زهرا ظهیری

زهرا ظهیری

کارشناس شهرسازی

۰ارتباط ۹مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه هنر اصفهان
تحصیلات
دانشگاه هنر اصفهان
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی شهرسازی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
جی آی اس در شهرسازی
دانشگاه هنر اصفهان
13-2-1397
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
فرانسه | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات