جواد توتی

جواد توتی

کارشناس حسابداری

۱ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
کمک حسابدار
مالیاتی صدرا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی حسابداری
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کمک حسابدار
مالیاتی صدرا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کمک حسابرس
ایرن گسترش
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
بایگانی
فناوری پیشتازان
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره اموزش نرم افزار برلیان ( حسابداری )
کاربردی حسابداری
درجه کاردانی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی پرند
گذراندن 5 ترم از 12 ترم زبان انگلیسی در مقطع TOEFL
دوره اشنایی با بازار بورس و سرمایه
دوره مقدماتی ICDL
توضیحات