مهدی شاهمرادی

مهدی شاهمرادی

کارشناس تولید و کنترل کیفیت_برنامه نویسی و ماشینکاری سی ان سی

۰ارتباط ۵مهارت
اصفهان | شاهین شهر
برون سپاری و کنترل پروژه
جهان آرا
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد شهر‌قدس
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد شهر‌قدس
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مدارک و گواهی‌نامه ها
نقشه کشی کتیا
فنی حرفه ای شهید خدایی
برنامه نویسی و ماشینکاری cnc
فنی و حرفه ای و شرکت توگا
نقشه خوانی تجهیزات توربین
شرکت مپنا
جرثقیل سقفی
شرکت مپنا
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
برون سپاری و کنترل پروژه
جهان آرا
درحال کار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۷
برنامه نویسی و ماشینکاری سی ان سی_کنترل کیفیت ابعادی
توربین سازی مپنا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
تکنسین انواع دستگاه cnc
پنتان شیمی
پروژه‌ها
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
پروژه ساخت اکسل و دیفرانسیل ماشین جنگی شرکت زرین خودرو
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
برنامه نویسی و ماشینکاری cnc
برنامه نویسی و ماشینکاری سی ان سی_کنترل کیفیت ابعادی در توربین سازی مپنا
نقشه کشی کتیا
توضیحات