هانیه لطفی

هانیه لطفی

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

۳ارتباط ۰مهارت
اردبیل | اردبیل
کارشناس صدور
بیمه
کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
کارشناس صدور
بیمه
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات