حسین حیدری

حسین حیدری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار

۰ارتباط ۵مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
۱۳۷۲ - ۱۳۷۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات