محمد بهرامی

محمد بهرامی

کارشناسی مهندسی مکانیک

۲ارتباط ۶مهارت
خراسان جنوبی | فردوس
کارآموز
شرکت شمش فلز رویال
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی مکانیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارآموز
شرکت شمش فلز رویال
ارائه پیشنهاد جهت طراحی و انتخاب فن تهویه کارگاه ریخته گری
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
همکاری در پروژه طراحی قالب ریخته گری مسترمولد شرکت مس سرچشمه 94-95