محمد حسین شجاعی

محمد حسین شجاعی

کارشناسی کشاورزی ماشین آلات کشاورزی

۱۰۷ارتباط ۵مهارت
کرمان | کرمان
مدرس
دانشگاه باهنر
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیومکانیک
رشته مهندسی مکانیک بیو سیستم گرایش انرژی جدید پذیر
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی کشاورزی ماشین آلات کشاورزی
مدارک و گواهی‌نامه ها
طراح سیستم خورشیدی
۱۳۹۵
طراح سیستم خورشیدی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مدرس
دانشگاه باهنر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات