نیلوفر حسینی

نیلوفر حسینی

کارشناسی طراحی پارچه و لباس چاپ

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی طراحی پارچه و لباس چاپ
مدارک و گواهی‌نامه ها
فتوشاپ
هوش آوران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
گریم
چاپ دستی
طراحی پرتره
فتوشاپ
خیاطی
توضیحات