محمدرضا مالی زاده

محمدرضا مالی زاده

کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری_تکوین

۶ارتباط ۰مهارت
یزد | یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد زیست شناسی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات