بابک دهقانی

بابک دهقانی

معاون پرورشی و پژوهشی دبستان پسرانه سما بندرعباس

۰ارتباط ۳مهارت
هرمزگان | بندرعباس
مدرس
تدریس در دانشگاه
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۵ اکنون
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی ارشد سینما ادبیات نمایشی
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
کارشناسی سینما بازیگری
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL
استانداری هرمزگان
فیلمنامه نویسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
مبانی نویسندگی
انجمن نویسندگان هرمزگان
نقد ادبیات نمایشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
کودک خلاق
جهاد دانشگاهی بندرعباس
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
مدرس
تدریس در دانشگاه
۱۳۸۳ اکنون
معاون آموزش و پرورش
دبستان پسرانه سما بندرعباس
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۱
ارزیابی میزان یادگیری دروس ابتدایی، در روشهای نوین تدریس به جای روش‎های سنتی و معلم محور با نگاهی بر هنر نمایش و موسیقی
دو ماهنامه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی، ایران
۱۳۹۷-۰۱
غم در شعر فروغ فرخزاد
دو ماهنامه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی، ایران
۱۳۹۷-۰۱
تحلیلی برماهیت تجربه هنری و زیبایی شناسی آثار هنری در عصر دیجیتال با رویکردی بر مدیریت آموزشی در دبیرستان‎های شهر بندرعباس
دو ماهنامه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی
۱۳۹۷-۰۱
تاثیر هنر بر کنترل خشم در دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر بندرعباس با رویکردی بر هنر نمایش و موسیقی
دو ماهنامه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی، ایران
۱۳۹۶-۱۲
تاثیر موسیقی بر کودکان 3 تا 12 سال با رویکردی بر موسیقی اُرف ویژه آموزش انفرادی و گروهی در سازهای بلز، فلوت ریکوردر و هارمونیکا
دو ماهنامه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی، ایران
۱۳۹۶-۰۱
مطالعه تطبیقی موسیقی زار با موسیقی بومی مردم هرمزگان
مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی دانشگاه Kasem Bundit بانکوک - تایلند
۱۳۹۶-۰۱
مقایسه تطبیقی امامزاده سید مظفر و نیایشگاه هندوها در بندرعباس
مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی دانشگاه Kasem Bundit بانکوک - تایلند
۱۳۹۶-۰۱
نگاهی به ادبیاتِ شفاهیِ مردمِ جزیره‌یِ هرمز
مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی دانشگاه Kasem Bundit بانکوک - تایلند
۱۳۹۶-۰۱
کاربرد سفالگری در تزئینات فضای شهری دوره صفوی
ISC
۱۳۹۶-۰۱
اهمیت گرافیک محیطی در مکان‎های عمومی شهر بندرعباس
ISC
۱۳۹۶-۰۱
جایگاه خطوط کوفی در هنر گرافیک
ISC
۱۳۹۶-۰۱
تاثیر گرافیک محیطی بر اماکن گردشگری مذهبی شهر بندرعباس
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر، دبی
۱۳۹۵-۱۰
بررسی تطبیقی پوسترها با رویکرد متافیزیک درکشورهای ژاپن، فرانسه، ایتالیا (با تاکید بر پوسترهای فرهنگی)
ISI
۱۳۹۵-۰۱
تاثیر متافیزیک در نگارگری‎های ایرانی در یک دوره خاص
ISI
۱۳۹۵-۰۱
بررسی جنبه‎های روانشناسی کودکان اوتیسم در آموزش دروس در مقطع ابتدایی با رویکردی بر هنر نمایش
ISI
۱۳۹۵-۰۱
بررسی جنبه‎های نمایشی سوگ سیاوش در شاهنامه فردوسی
فصلنامه پژوهشی-آموزشی اورمزد در هرمزگان
۱۳۹۵-۰۱
بررسی تاثیر مهارت‎های هنری در پیشبرد اهداف تربیتی
مجموعه مقالات چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب‎های اجتماعی و فرهنگی ایران
۱۳۹۵-۰۱
بررسی جنبه‎های روانشناسی کودکان اوتیسم در آموزش دروس در مقطع ابتدایی با رویکردی بر هنر نمایش
مجموعه مقالات چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب‎های اجتماعی و فرهنگی ایرا
۱۳۹۵-۰۱
خاطرات مدرسه ما (چاپ دوم)
مولف
۱۳۹۵-۰۱
بهترین آرزوی من (چاپ اول)
مولف
۱۳۹۵-۰۱
بهترین آرزوی من (چاپ دوم)
مولف
۱۳۹۵-۰۱
آشیانه تصویر (چاپ اول)
مولف
۱۳۹۵-۰۱
آشیانه تصویر (چاپ دوم)
مولف
۱۳۹۵-۰۱
عالم لاهوتی، عالم ناسوتی (چاپ اول)
مولف
۱۳۹۵-۰۱
عالم لاهوتی، عالم ناسوتی (چاپ دوم)
مولف
۱۳۹۵-۰۱
اتیسم.کودک.هنر.درمان
مولف
۱۳۹۵-۰۱
مجموعه اشعار ناب علی قاسمی (ویراستاری و صفحه آرایی)
مولف
۱۳۹۴-۰۱
خاطرات مدرسه ما (چاپ اول)
مولف
۱۳۹۳-۰۱
بهاره و بهادر
مولف
۱۳۹۲-۰۱
نگاهی به مبانی نمایشنامه نویسی و تحلیل نمایشنامه
مولف
۱۳۹۲-۰۱
زیبا مثل سیب زمینی
مولف
۱۳۹۱-۰۱
دندان لق (بررسی جنبه های نمایشی سوگ سیاوش در شاهنامه فردوسی)
رسول
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
یادگیرنده مرآت
آموزش موسیقی کودک
توضیحات