علی نصیری

علی نصیری

دکترا مدیریت ورزشی

۱ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
دستیار مربی فوتبال
دانشگاه تهران
دکترا دانشگاه علامه طباطبایی
تحصیلات
دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۹۷ اکنون
دکترا مدیریت ورزشی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
دستیار مربی فوتبال
دانشگاه تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
مربی تکواندو
دانشگاه تربیت معلم
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات