مهران بلوری جیرنده

مهران بلوری جیرنده

مهندسی برق ابزار دقیق

۷ارتباط ۴مهارت
قزوین | محمدیه
قائم مقام
موسسه میزان تراز شمال
کارشناسی دانشگاه البرز
تحصیلات
دانشگاه البرز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
مدارک و گواهی‌نامه ها
Plc
بازرگانی افق نمای سپیده
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
قائم مقام
موسسه میزان تراز شمال
۱۳۹۱ اکنون
کارشناس
هفت الماس
پروژه‌ها
۱۳۹۴
نصب تجهیزات و راه اندازی خطوط لوله سازی-نصب دستگاههای حفاری
قائم مقام در موسسه میزان تراز شمال
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
الکترونیکال .الکامپ
قائم مقام در موسسه میزان تراز شمال
توضیحات