یوسف جمالی

یوسف جمالی

کارشناسی عمران

۹۹ارتباط ۳مهارت
بوشهر | کنگان
مسئول امور مالی
نظام مهندسی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مسئول امور مالی
نظام مهندسی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
مسئول امور اداری
آرمه نو
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
متصدی رایانه و تایپیست - حسابدار و مسئول امور حسابداری - متصدی امور بایگانی
خدمت سربازی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
حسابدار
شرکت دایتی
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات