فاطمه طالبی

فاطمه طالبی

کارشناسی ارشد حسابداری

۳ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
کارمند حسابداری
اداره کل بیمه سلامت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری
معدل 16/88
مدارک و گواهی‌نامه ها
حسابداری حرفه ای
جهاد دانشگاهی شریف
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارمند حسابداری
اداره کل بیمه سلامت
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارمند حسابداری
مجموعه ایسوس ایران
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
بررسی سیاست های متهورانه مالیاتی و شفافیت در بازارهای مالی
درجه کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
حسابداری حرفه ای جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
توضیحات