سعید آزغ

سعید آزغ

کارشناسی حسابداری گرایش علمی کاربردی

۴۰۸ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
رئیس حسابداری
هلدینگ پارسا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کنگاور
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کنگاور
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارآفرینی
کارآفرینی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
رئیس حسابداری
هلدینگ پارسا
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
حسابدار
شرکت لبن گستر برکت زاگرس وابسته به ستاد اجرای فرمان امام (ره)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
حسابدار
نمایندگی سایپا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کمک حسابدار
دانشگاه آزاد کنگاور
۱۳۸۷ - ۱۳۸۷
نماینده شرکت و مسئول حسابداری
شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی جدی
۱۳۸۶ - ۱۳۸۶
کمک حسابدار
شرکت راهسازی لادیز
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات