احسان حبیبی

احسان حبیبی

تجارت و بازار

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
سامان اندیشه و پیشرفت پارسیان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب و کار گرایش تجارت الکترونیک
تمامی دروس با موفقیت گذرانده شده معدل کل 17 در حال انجام مراحل پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مدیریت بازرگانی
فارغ التحصیل با معدل 14.14
مدارک و گواهی‌نامه ها
مهارت های هفت گانه کامپیوتر
نیک
حسابداری نرم افزار
ترفه نگار تهران
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
سامان اندیشه و پیشرفت پارسیان
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
مدیر ارشد بازاریابی
پیوند دانش و توسعه
پروژه‌ها
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
طراحی و تجزیه تحلیل کسب و کار آنلاین
درجه کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب و کار گرایش تجارت الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
دو نمومه از کسب و کارهای بروز در دنیا شامل کافه آنلاین و شرکت خدماتی اینترنتی طراحی و تجزیه و تحلیل شد.
پروژه‌ها
مقاله
بررسی مدیریت راهبردی زباله های الکترونیک در شرکت های دانش بنیان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات