حامد ربانی

حامد ربانی

ناظر مقیم در شرکت بهسازان

۲ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
حسابدار
برساد تجهیز پرتو
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی زنجان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی زنجان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
حسابدار
برساد تجهیز پرتو
حسابداری مالی - حقوق و دستمزد -صورت معاملات فصلی 169 - و اظهارنامه ارزش افزوده
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
ناظر مقیم
شرکت بهسازان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
سوپروایزر
شرکت سحر همدان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
سابقه انجام امور اساسی حسابداری مالی و مالیاتی
فعالیت در زمینه حقوق و دستمزد- لیست بیمه و ارسال اظهارنامه های فصلی 169 ثبت اسناد روز مره حسابداری
علاقه مند به فعالیت در محیطی پویا و قابل رشد
آشنا به امور بانکی و بیمه ایی