علیرضا کریمپور

علیرضا کریمپور

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، مترجم فارسی به انگلیسی، تدریس خصوصی زبان انگلیسی

۹ارتباط ۳مهارت
اصفهان | اصفهان
تدریس
دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
۱۳۷۶ - ۱۳۷۹
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
دانشگاه تهران
۱۳۷۰ - ۱۳۷۴
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
تجارب کاری
۱۳۷۹ اکنون
تدریس
دانشگاه آزاد اسلامی
مدرس دروس تخصصی و عمومی مترجمی و آموزش زبان انگلیسی
۱۳۷۴ اکنون
مترجم
خانه ترجمه قلم جادویی
مترجم فارسی به انگلیسی مقالات علمی جهت چاپ در مجلات معتبر داخلی و بین المللی، ترجمه فارسی به انگلیسی پایان نامه، چکیده و تز دکتری در رشته های مختلف با کیفیت ممتاز
۱۳۷۴ اکنون
مدرس ارشد
اموزشگاه زبان خصوصی و عمومی
تدریس خصوصی زبان انگلیسی (کنکور، مکالمه، گرامر، آیلتس، تافل، ههاجرت) بصورت آنلاین و حضوری در منزل یا آموزشگاه
۱۳۷۴ اکنون
مدرس ارشد
آموزشگاه زبان
تدریس خصوصی زبان انگلیسی (کنکور، مکالمه، گرامر، آیلتس، تافل، مهاجرت) بصورت آنلاین و حضوری در آموزشگاه یا منزل
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
مدرس زبان انگلیسی
تدریس خصوصی زبان انگلیسی (کنکور، مکالمه، گرامر، آیلتس، تافل، مهاجرت) برای تمامی رده های سنی